Prezentare

DAJ Braila este serviciul public descentralizat al MADR prin care se asigura promovarea si facilitarea dezvoltarii,managementul si utilizarea resurselor agricole pentru dezvoltarea durabila a agriculturii.  Este condusa de un director executiv si 1 sef serviciu. DAJ are in structura sa compartimente si servicii subordonate direct directorului executiv: inspectii implementare politici si statistici agricole, produse ecologice si traditionale, presa si relatii publice, financiar-contabilitate administrativ, achizitii si resurse umane si juridic.

Directorul executiv coordoneaza intreaga activitate a DAJ Braila si raspunde de realizarea bugetuluide venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

 

Compartimentele care functioneaza in cadrul DAJ Braila sunt:

Serviciul inspectii, implementare administrativ achizitii si resurse umane, Compartiment produse ecologice si traditionale, compartimentul de presa si relatii publice, compartimentul juridic, Compartimentul financiar contabilitate administrativ achizitii si resurse umane , compartimente aflate indirecta coordonare a directorului executiv.-

In cadrul DAJ Braila functioneaza , de asemenea ,  oficiile pentru studii pedologice si agrochimice (OSPA)– unitati cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii.