Declaratii de avere si interese

DI Avramia Mihai 2020

DI Albei Cristian 2020

DI Antonescu Mihaela 2020

DI Bardas Gheorghe 2020

DI Bratu Simon 2020

DI Buzea Valerica 2020

DI Chiper Ion 2020

DI Cismas Traian 2020

DI Datcu Cristian 2020

DI Dima Tiuta 2020

DI Genes Ecaterina 2020

DI Georgescu Jenica 2020

DI Laudatu Ramona 2020

DI Mocanu Aurel 2020

DI Radu Maria 2020

DI Sava Mihai 2020

DI Sirbu Aurel 2020

DI Smochina Isabela 2020

DI Trifan Otilia 2020

DI Vasile Marian 2020

DI Vizitiu Marian 2020

DA Albei Cristian 2020

DA Antonescu Mihaela 2020

DA Avramia Mihai 2020

DA Bardas Gheorghe 2020

DA Bratu Simon 2020

DA Buzea Valerica 2020

DA Chiper Ion 2020

DA Cismas Traian 2020

DA Datcu Cristian 2020

DA Dima Tiuta 2020

DA Genes Ecaterina 2020

DA Georgescu Jenica 2020

DA Laudatu Ramona 2020

DA Mocanu Aurel 2020

DA Radu Maria 2020

DA Sava Mihai 2020

DA Sirbu Aurel 2020

DA Smochina Isabela 2020

DA Trifan Otilia 2020

DA Vasile Marian 2020

DA Vizitiu Marian 2020

DA Albei Cristian 2021

DA Antonescu Mihaela 2021

DA Avramia Mihai 2021

DA Barbu Daniel 2021

DA Bucalau Simona 2021

DA Chiper Ion 2021

DA Cismas Traian 2021

DA Datcu Cristian 2021

DA Dima Tiuta 2021

DA Georgescu Jenica 2021

DA Laudatu Elisabeta 2021

DA Mocanu Aurel 2021

DA Nenciu Radian 2021

DA Pisica Marian 2021

DA Radu Maria 2021

DA Sava Mihai 2021

DA Sirbu Aurel 2021

DA Smochina Isabela 2021

DA Vasile Marian 2021

DA Vizitiu Marian 2021

DA Serban Constanta

DI Albei Cristian 2021

DI Antonescu Mihaela 2021

DI Avramia Mihai 2021

DI Barbu Daniel 2021

DI Bratu Simon 2021

DI Bucalau Simona 2021

DI Chiper Ion 2021

DI Cismas Traian 2021

DI Datcu Cristian 2021

DI Dima Tiuta 2021

DI Georgescu Jenica 2021

DI Laudatu Elisabeta 2021

DI Mocanu Aurel 2021

DI Nenciu Radian 2021

DI Vizitiu Marian 2021

DI Pisica Gabriel Marian 2021

DI Radu Maria 2021

DI Sava Mihai 2021

DI Sirbu Aurel 2021

DI Smochina Isabela 2021

DI Trifan Otilia 2021

DI Vasile Marian 2021

DI Serban Constanta 2021

DA DRAGAN VERGINICA angajare

DI DRAGAN VERGINICA angajare

DA CIUTACU MANEL angajare

DI CIUTACU MANEL angajare

DA ORZAN MADALIN MARIAN angajare

DI ORZAN MADALIN MARIAN – angajare

DA RICA MARIOARA MARIANA angajare

DI RICA MARIOARA MARIANA angajare

DA ALBEI CRISTIAN – 2022

DA ANTONESCU MIHAELA – 2022

DA AVRAMIA MIHAI – 2022

DA BARBU DANIEL – 2022

DA BARBU MARIAN – 2022

DA BRATU SIMON – 2022

DA BUCALAU SIMONA – 2022

DA CHIRIAC MARICICA – 2022

DA CISMAS TRAIAN – 2022

DA CIUTACU MANEL – 2022

DA DATCU LAURENTIU – 2022

DA DRAGAN VERGINICA – 2022

DA GEORGESCU JENICA – 2022

DA LAUDATU RAMONA – 2022

DA MOCANU AUREL – 2022

DA NENCIU RADIAN – 2022

DA ORZAN MADALIN – 2022

DA RADU MARIA – 2022

DA RICA MARIOARA – 2022

DA SAVA MIHAI – 2022

DA SERBAN CONSTANTA – 2022

DA SIRBU AUREL – 2022

DA SMOCHINA ISABELA – 2022

DA VASILE MARIAN – 2022

DA VIZITIU MARIAN – 2022

DI ALBEI CRISTIAN – 2022

DI ANTONESCU MIHAELA – 2022

DI AVRAMIA MIHAI – 2022

DI BARBU DANIEL – 2022

DI BARBU MARIAN – 2022

DI BRATU SIMON – 2022

DI BUCALAU SIMONA – 2022

DI CHIRIAC MARICICA – 2022

DI CISMAS TRAIAN – 2022

DI CIUTACU MANEL – 2022

DI DATCU LAURENTIU – 2022

DI DRAGAN VERGINICA – 2022

DI GEORGESCU JENICA – 2022

DI LAUDATU RAMONA – 2022

DI MOCANU AUREL – 2022

DI NENCIU RADIAN – 2022

DI ORZAN MADALIN – 2022

DI RADU MARIA – 2022

DI RICA MARIOARA – 2022

DI SAVA MIHAI – 2022

DI SERBAN CONSTANTA – 2022

DI SIRBU AUREL – 2022

DI SMOCHINA ISABELA – 2022

DI VASILE MARIAN – 2022

DI VIZITIU MARIAN – 2022