Prezentare

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL RUNDA 2020

În perioada 10 mai – 31 iulie 2021, sub coordonarea Institutului Naţional de Statistică, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Interne, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, împreună cu structurile lor teritoriale, în România au fost recenzate circa 3.226.000 de exploatații agricole.

 

 

 

DAJ Braila este serviciul public descentralizat al MADR prin care se asigura promovarea si facilitarea dezvoltarii,managementul si utilizarea resurselor agricole pentru dezvoltarea durabila a agriculturii.  Este condusa de un director executiv si 1 sef serviciu. DAJ are in structura sa compartimente si servicii subordonate direct directorului executiv: inspectii implementare politici si statistici agricole, produse ecologice si traditionale, presa si relatii publice, financiar-contabilitate administrativ, achizitii si resurse umane si juridic.

Directorul executiv coordoneaza intreaga activitate a DAJ Braila si raspunde de realizarea bugetuluide venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

 

Compartimentele care functioneaza in cadrul DAJ Braila sunt:

Serviciul inspectii, implementare administrativ achizitii si resurse umane, Compartiment produse ecologice si traditionale, compartimentul de presa si relatii publice, compartimentul juridic, Compartimentul financiar contabilitate administrativ achizitii si resurse umane , compartimente aflate indirecta coordonare a directorului executiv.-

In cadrul DAJ Braila functioneaza , de asemenea ,  oficiile pentru studii pedologice si agrochimice (OSPA)– unitati cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii.